Jurta tó - Horgászrend

Horgászrend

Horgászatra vonatkozó szabályok:

A napijegy megvásárlásával a horgász, illetve a nem horgászó kísérő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen horgászrendet, házirendet (külön menüpontban található) annak előírásait, és annak betartását.

A horgászat élményének megzavarása, hangoskodással, kiabálással, technikai eszközök
hangos működtetésével, trágár beszédstílussal, vízparton nem illő viselkedéssel nem
megengedett.

 1. Horgászni csak a nyitvatartási idő alatt, előzetes bejelentkezés után lehetséges
 2. Gépkocsival érkező horgász csak a kijelölt parkolóba parkolhat. Kijelölt parkolók: a büfé mögötti füves terület, valamint a kapun kívül kialakított parkoló.
 3. Csak a kijelölt horgászhelyeken lehet horgászni, a vízparton nem lehet jelölt helyet kialakítani.
  Éjszakai horgászatnál a horgászhelyet jól látható módon ki kell világítani.
 4. A félszigeten és a félsziget csúcsától a tófarokig nyúló kettő öbölben horgászni tilos, ezek az öblök kíméleti területek ( ívóhely, halbölcső )
 5. A horgászoknak egy horgászigazolványt vagy egy igazolványt érkezéskor le kell adni a Büfénél !
 6. A tó területén minden horgász legfeljebb 2 bottal, botonként maximum 1 db horoggal horgászhat.
 7. A horgászbotokat TILOS őrizetlenül hagyni! A horgászhely elhagyásakor a szereléket ki kell venni a vízből!
 8. A halak védelme érdekében horgászni, maximum 4-es méretű szakáll nélküli vagy mikro szakállas horoggal, véghorgos szerelékkel (az etetőkosár vagy ólom után nem lehet, csomó, kapocs ) engedélyezett, továbbá szükséges felszerelés:      horogszabadító, nagyméretű lehetőleg aprólyukú merítőszák, pontymatrac, (esetleg pontybölcső) illetve a fertőtlenítő folyadék használata kötelező, ezek a halkíméleti eszközök tavunknál bérelhetőek,vagy megvásárolhatóak.
  Fonott zsinór használata TILOS!
 9. Kukoricával, kutyatáppal etetni tilos, csak természetes alapú csali engedélyezett. Etetésre: bojli, köles, repce, tigrismogyoró engedélyezett 5 Kg/állás/NAP!
 10.  A napijegy megváltása nem foglal magában elvihető halat. Az elvinni kívánt hal a halőrházban kifüggesztett aktuális napi áron megvásárolható. Aktuális napi kilogramm ár:
  - ponty, 3 kilósnál kisebb: 1000 Ft/kg
  - amur, 4 kilósnál kisebb: 1000 Ft/Kg
  - csuka, 4 kilósnál kisebb: 2000 Ft/Kg
  - kárász, keszeg, 24 cm-nél kisebb: 600 Ft/Kg
  Süllőt kifogása után kíméletesen azonnal vissza kell engedni, mert elvitele nem megengedett, még megvásárlással sem!
 11.  A haltartóba tett nemes halat közvetlenül a megfogást követően a jegy túloldalán található fogási naplóban a megfelelő helyre tett „X” jellel be kell jegyezni. Távozás előtt a vásárolt jegyet ill. a kifogott halat a halőrnél be kell mutatni
 12. A kifogott halat csak akkor lehet szákba helyezni, ha az megvásárlásra kerül, szákba elhelyezett halat a későbbiekben visszadobni, később cserélni TILOS! A kifogott halat megfelelő haltartó szákban, kíméletesen kell tartani (nem elfogadott a fém haltartó, a pányvázás, a kisméretű háló).
 13. 4 kg feletti halat nem lehet elvinni!
 14. A ki fogott halakat tárolni tilos, továbbá az éjszaka ki fogott halat is, azonnal fotózni kell és a legrövidebb időn belül vissza kell engedni.
 15. Fotózás során ügyelni kell arra, hogy a hal ne sérüljön, ezért csak vízben állva, vagy térdelve (guggolva) a talajhoz közel  lehet a hallal fotót készíteni. A halak kopoltyúja alá nyúlni tilos és mérlegeléskor, fotózáskor a halat hűteni locsolni kell.
 16. Szigorúan TILOS a halak bármilyen módszerrel való megjelölése, esetleges csonkítása. A kifogott hallal minden horgász köteles a lehető legkíméletesebb módon bánni. Sérült hal zsákmányolása esetén a halat a halőrnek, vagy ellenőrzésre jogosult személynek köteles bemutatni.
 17. A tározón az 3 kg feletti Pontyok, a 4 kg feletti Amurok, Csukák, és a 24 cm-t meghaladó Kárászok, Dévérek védelemben részesülnek. Megfelelő felszerelés birtokában (merítő szák, pontyzsák, pontymatrac, pontybölcső, fertőtlenítő) a súlyhatárral védett halakat, csak fotózni (mérlegelni) lehetséges és fogást követően, kíméletesen a lehető legrövidebb időn belül visszaeresztésre kell, hogy kerüljenek.

  Méreten aluli halakat kérjük kifogás után azonnal visszaengedni!
  Ponty - 30 cm alatt
  Amur - 40 cm alatt
  Csuka - 40 cm alatt
 1. Ellenőrzésre a rendőrség, a polgárőrség, a vezetőség tagjai, és a halőrök jogosultak. Az ellenőrzésre jogosult személyek kérésére mindenki köteles a napijegyét, igazolványát, haltartóját, táskáját, botzsákját, gépjárművét megmutatni.
 2. A horgász köteles a horgászhelyet tiszta állapotban elhagyni. A keletkezett szemetet a vízparton elhelyezett szeméttárolókban kell elhelyezni.
 3. A tóberendezési tárgyak (padok, WC, szemetes stb.) rendeltetésszerű használata, ill. állapotmegóvása minden vendégünk kötelessége. Tilos a fák, a növények rongálása!
 4. Tüzet gyújtani csak a kijelölt helyen, vagy a halőr által engedélyezett helyen lehet.
 5. A horgásztó egész területén fürödni TILOS!
 6. Minden horgász a horgászat megkezdésével igazolja, hogy a Jurta Horgásztó szabályait tudomásul vette azokat betartja.
 7. Kivételes esetekben a tógazda egyes szabályok betartása alól felmentést adhat.
 8. A horgásztó magánterület, térfigyelő kamerákkal felszerelt, emellett a nyitvatartási időn kívül kutyákkal is őrzünk. Ezért kérjük, hogy a hivatalos nyitvatartási időn kívül a tó területén horgászati tevékenységet ne folytasson.
 9. .A tározón és annak területén történt balesetekért esetleges lopásokért a tó vezetősége felelősséget nem vállal! Minden lopás, vagy lopási kísérlet feljelentést von maga után
 10. A törvény és a szabályok nem ismerete nem mentesíti a horgászt a felelősség alól!
A Jurta  tavon a XLI/1997 év Halászatról és horgászatról szólótörvényt, annak végrehajtásáról szóló 78/1997 (XI.4. FM rendeletet, az Országos Horgászrend, az Etikai Szabályzat, valamint a Helyi Horgászrend előírásai az iránymutatóak.

Jó fogást  és kellemes kikapcsolódást kíván a Jurta Tó csapata